Pilska Akademia Umiejętności – film dokumentalny

Pilska Akademia Umiejętności


Projekt „Pilska Akademia Umiejętności” to konkurs mający na celu przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i realizację projektów biznesowych. Uczestnicy projektu zapoznają się z charakterem lokalnego rynku pracy oraz dowiadują się, jakie kwalifikacje i kompetencje są najbardziej oczekiwane przez pracodawców z Piły.

W ramach konkursu młodzież tworzy zespoły wraz z pilskimi przedsiębiorcami i ma za zadanie przeanalizować sytuację biznesową danej firmy. Następnie przygotowują plan marketingowy, prezentację multimedialną oraz film promujący przedsiębiorcę na lokalnym i regionalnym rynku. Projekt umożliwia młodzieży rozwój kompetencji zawodowych, świadome planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej oraz kariery.

W ramach projektu odbywają się również warsztaty prowadzone przez trenerów biznesu, na których uczestnicy poznają zagadnienia z zakresu autoprezentacji, tworzenia biznesplanu oraz produkcji filmu. Prace konkursowe są oceniane przez jury składające się z lokalnych autorytetów w dziedzinach biznesu i nauki. Projekt jest wspierany przez Fundusze Norweskie oraz lokalne, samorządowe fundusze.

Uczestnicy projektu mają okazję poznać funkcjonowanie lokalnych firm, dowiedzieć się, jakie są oczekiwania rynku pracy oraz nabyć praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Projekt stawia na rozwój młodzieży, jej kompetencji zawodowych oraz zdolności przedsiębiorczych, umożliwiając jej realne doświadczenie w świecie biznesu i pracy zawodowej.

Film dokumentalny prezentujący Pilską Akademię Umiejętności

W ramach projektu byliśmy odpowiedzialni za realizację filmu dokumentalnego. Zdjęcia trwały 7 dni. Celem filmu była prezentacja każdego etapu projektu. Ujęcia dokumentalne uzupełniliśmy ujęciami inscenizowanymi oraz wypowiedziami setkowymi.