Spoty promujące Wisłę i okolice

Spoty promujące Wisłę i okolice


Dla Miasta Wisła przygotowaliśmy kilka spotów, które prezentują największe atrakcje miasta i okolic. Szczególny nacisk został postawiony na atrakcje turystyczne, Centrum Edukacji Ekologicznej i Ekoświadomość. Zdjęcia były realizowane z ziemi i z powietrza na ogromnym obszarze Beskidu Śląskiego. Ze względu na kanały w których spoty miały być emitowane, każdy spot mógł mieć maksymalną długość 30 sekund.

Wisła i okolice

Spot 1


 

Spot 2


Spot 3


Spot 4