Film typu employer branding dla firmy Deloitte

Film typu employer branding dla Deloitte


Firma Deloitte zwrócił się do nas z prośbą o przygotowanie filmu, który powinien przedstawić pracowników działu WorkDay. Z jednej strony, Deloitte zaproponował, żeby film miał formę setkowych wypowiedzi do kamery, z drugiej strony chcieliśmy uciec od sztywnych, napisanych na kartce wypowiedzi. Kluczem było pokazanie luźnej i przyjacielskiej atmosfery która panuje w biurze. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie rozbudowanych rozmów prowadzonych przez reżysera, który w trakcie rozmowy kierował wypowiedzi na określony temat. Każda z rozmów trwała około 30 minut. W trakcie realizacji korzystaliśmy z dwóch kamer. Pierwsza rejestrowała pracowników w planie średnim. Druga kamera pokazywała szerszy kontekst sytuacji i była ustawiana w różnych miejscach co umożliwiło z jednej strony przedstawienie atrakcyjnego biura Deloitte a z drugiej strony zdynamizowanie filmu na etapie montażu. Efekty poniżej